Виталиа донација солени крекери и гранола микс - септембар 2022 (1600 kg)

Донација на храна (Потврден)

Од 11.09.2022 09:23  До  24.09.2022 09:24

Виталиа донација солени крекери - јули 2022

Донација на храна (Објавен)

Од 20.07.2022 01:01  До  22.07.2022 01:01

Виталиа донација гранола микс - јули 2022 (2 x 320 kg)

Донација на храна (Објавен)

Од 20.07.2022 12:53  До  22.07.2022 12:53

Виталиа донација 3 - Мај 2022 (320kg)

Донација на храна (Објавен)

Од 23.05.2022 12:32  До  27.05.2022 12:32

Виталиа донација 2 - Мај 2022 (320kg)

Донација на храна (Објавен)

Од 23.05.2022 06:50  До  27.05.2022 06:50

Виталиа донација - Мај 2022 (320kg)

Донација на храна (Објавен)

Од 23.05.2022 06:46  До  27.05.2022 06:46

Виталиа донација 2 - Април 2022 (320kg)

Донација на храна (Објавен)

Од 29.03.2022 09:35  До  04.04.2022 09:35

Виталиа донација - Април 2022 (240kg)

Донација на храна (Објавен)

Од 29.03.2022 09:21  До  04.04.2022 09:21

Виталиа донација 2 - Февруари 2022

Донација на храна (Потврден)

Од 21.02.2022 08:36  До  25.02.2022 08:36

Виталиа донација - Февруари 2022

Донација на храна (Потврден)

Од 21.02.2022 08:25  До  25.02.2022 08:25