Zašto FoodSHare?

Bacanje hrane se javlja duž celog prehrambenog sistema, od farmi, nakon berbe, procesiranje, transporta do veleprodaje, maloprodaje i potrošača. Sve veći akcenat medija u poslednjih godina oko ekoliških i ekonomskih troškova, gladi i očuvanja resursa vezanih za bacanje hrane je značajno podigao svest kod javnosti o problemu gubitka hrane. Ovo je takođe ubrzalo javne i privatne inicijative da se prekomerne količine hrane bolje iskoriste time što će se hrana koja bi se inače bacila ipak upotrebiti.

Preusmeravanje viška hrane kako bi se obezbedili obroci onima kojima su potrebni

Sprečavanje bacanja hrane je od izuzetnog društvenog značaja, pogotovo kada se ta hrana dostavi onima kojima je stvarno potrebna.

Jednostavnije, efikasnije i manje rasipno poslovanje

Ekonomski značaj preusmeravanja hrane ogleda se u značajnom smanjenju troškova uništavanja hrane kao i povećanju iskorišćenosti proizvedene hrane.

Borba protiv bacanja hrane je borba protiv klimatske promene

Smanjenje količine bačene hrane igra važnu ulogu u očuvanju prirodne sredine jer hrana ne dolazi do deponija i smanjuje se emisija gasova efektom staklene bašte.

Dajte hrani drugu šansu: budite deo rešenja

U FoodSHare-u mi čuvamo dobru i kvalitetnu hranu da se ne baci. Ako se desi da imate viška hrane koja je još uvek jestiva, razmislite o distribuciji te hrane onima kojima je stvarno potrebna. Ako vaša organizacija radi sa marginalnim grupama ljudi koji nemaju siguran pristup hrani, prijavite se dobijete donacije
Prodavci, Farmeri, Proizvođači
Da li imate hranu koju bacate?

Sarađujemo sa kompanijama iz svakog dela lanca snabdevanja - od farmera do supermarketa, od velikih brendova do malih nezavisnih proizvodjača

Društvene zajednice, Humanitarne organizacije, NVO
Podržavamo zajednice kroz donacije hrane od suštinskog značaja

Ako ste organizacija koja podržava ljude kojima je potrebna pomoć, prijavite se na našu platformu i pristupite kvalitetnim viškovima hrane, u vašoj okolini - potpuno besplatno.

Ti i ja
Na puno načina možeš da pomogneš! Volontiraj sa nama!

Želite da pomognete da kvalitetna hrana stigne do humanitarnih organizacija? Ako možete da pokupite i dostavite hranu ili proširite reč o našoj platformi, kontaktirajte nas!

FoodSHare u brojkama

kg
Donirane hrane
kg
Sprečena emisija CO2

Donora registrovanih na platformu

Primalaca registrovanih na platformu

Volontera registrovanih na platformu

Brzo, lako i jednostavno!

Vašoj zajednici je potrebna Vaša pomoć. Uključite se! FoodSHare platforma je inicijativa u okviru projekta PLOUTOS i biće aktivna u dve zemlje Balkana, Srbiji i Severnoj Makedoniji.

Šta sve mogu da doniram na FoodSHare? Možete donirati kvarljivu robu kao što su mlečni proizvodi, meso, sveži sokovi kao i razne vrste smrznute hrane u okviru roka trajanja. Sva dugotrajna, konzervirana i gotova hrana je takodje dobrodošla, ukoliko je u okviru svog roka trajajnja i još uvek pogodna za konzumiranje.