Najčešća pitanja

Šta je FoodSHare platforma?

FoodSHare platforma povezuje donore hrane, primaoce donacija i volontere, sa ciljem smanjenja bacanja hrane. FoodSHare platforma nastoji da unapredi procese donacija viškova hrane i olakša distribuciju istih. FoodSHare platforma razvijena je kao deo projekta Ploutos, finansiranog u okviru programa EU Horizont 2020.

Šta su viškovi hrane?

Viškovi hrane nastaju u procesima proizvodnje i distribucije i predstavljaju svu hranu koja iz bilo kog razloga nije dospela do krajnjeg korisnika ili nije iskorićena. Najčešći uzroci nastanka viškova hrane su bliski istek preporučenog roka upotrebe, estetski razlozi, prekomerna proizvodnja i slično. Ova hrana u potpunosti je bezbedna za upotrebu i time pogodna za donaciju ugroženim grupama građana kojima je potrebna.

Ko može da donira hranu?

Donori hrane mogu da budu industrijski proizvođači hrane, poljoprivredna gazdinstva, distributeri, trgovinski lanci i druge kompanije koje proizvode, distribuiraju ili prodaju hranu. Izuzetak su pripadnici HoReCa sektora (hoteli, restorani, kafei) koji su prema zakonskom uređenju Republike Srbije isključeni kao mogući donori hrane.

Ko može da bude primalac hrane?

Primaoci donacija hrane mogu biti narodne kuhinje, banke hrane, fondacije i druge organizacije koje se bave humanitarnim radom. Ove organizacije će zatim doniranu hranu deliti članovima, lokalnoj zajednici i drugim ugroženim licima.

Ko su Volonteri?

FoodSHare volonteri su pojedinci ili organizacije koji podržavaju donacije hrane ili druge aktivnosti organizovane putem FoodSHare platforme. Bilo da je u pitanju pružanje podrške oko prevoza donirane hrane ili učestvovanje u radnim akcijama, svi su dobrodošli da se pridruže.

Zašto da se registrujem kao Donor?

FoodSHare platforma pruža mogućnost za automatizaciju i unapređenje postojećih procesa u domenu donacija hrane. Upotrebom ovog jednostavnog i besplatnog alata štedite vreme, novac i druge ograničene resurse. Donacijom viškova hrane pomažete lokalnu zajednicu i njene najugroženije članove, podižete društvenu odgovornost Vaše kompanije i čuvate životnu sredinu usled smanjivanja količina uništene hrane.

Zašto da se registrujem kao Primalac?

FoodSHare platforma omogućuje brz i jednostavan način za realizaciju donacija hrane. Svakodnevno rastuća baza donatora hrane pruža prilike za donacije najrazličitjih vrsta hrane kao i jednake prilike za sve humanitarne organizacije na teritoriji Republike Srbije, nezavisno od njihove veličine, povezanosti i geografskog položaja.

Kako FoodShare platforma funkcioniše?

Nakon registracije na platformu, donori, primaoci i volonteri mogu ostvariti međusobnu komunikaciju. Donori mogu ponuditi donacije hrane, dok primaoci mogu videti aktuelne ponude hrane za koje čije preuzimanje se mogu prijaviti, dok volonteri mogu pružiti svoju podršku u svim aktivnostima. Svi registrovani korisnici dobijaće e-mail obaveštenja o novim ponudama hrane i drugim akcijama objavljenim posredstvom FoodSHare platforme. Sve trenutno aktivne donacije biće dostupne na stranici Donacije na platformi Foodshare.

Kako se donacije dodeljuju?

Donor zadržava parvo izbora kojem primaocu/primaocima će donacija biti dodeljena. U slučaju da donor eksplicitno ne naglasi svoj izbor primaoca, donacija će biti dodeljena na osnovu najbrže prijave.

Da li je upotreba platforme zaista u potpunosti besplatna i kakve su obaveze donora, primalaca donacija i volontera?

FoodSHare platforma je potpuno besplatna za upotrebu. Svi korisnici se mogu registrovati na platformu bez ikakve naknade. Korisnici FoodSHare platforme se svojom registracijom ne obavezuju na učestalost i količine donacija, već platformu mogu da koriste kao potpuno besplatan alat za ponudu i potražnju donacija viškova hrane.

Šta su Događaji?

Donacije hrane biće propraćene i povremenim akcijama prikupljanja hrane. Ovi događaji podrazumevaju masovne donacije, donatorske večeri, radne akcije ubiranja hrane na poljima i druge događaje koji podstiču društvenu odgovornost i donacije hrane.

Kako da se registrujem na Foodshare platformu?

1.Unesite Vašu email adresu i željenu lozinku.
2.Izaberite Vašu zemlju (Srbija ili Severna Makedonija).
3.Izaberite željeni jezik (srpski, makedonski ili engleski).
4.Izaberite željenu ulogu (Donor, Primalac, ili Volonter).
5.Nakon registracije na Vašu email adresu stići će Vam e-mail za verifikaciju e-mail adrese. Verifikujte Vašu email adresu klikom na dostavljeni link.
6.Nakon verifikacije email adrese, administrator će Vas kontaktirati kako bi odobrio registraciju Vašeg naloga.

Želim da doniram hranu putem FoodSHare platforme? Kako da postavim donaciju?

Nakon što kreirate Vaš nalog i isti bude odobren od strane administratora, postavljanje donacije na FoodSHare platformu je veoma jednostavno. 1.Idite na stranicu “Moje donacije”.
2.Kliknite na znak “+” u gornjem desnom uglu (Dodajte novu donaciju).
3.Popunite formu.
4.U polju “Naziv donacije” upisati kratak opis donacije. (Primer: “Kompanija XX donira: Proizvod XY”).
5.U polju “Opis donacije” detaljno opisati donaciju.
6.Odaberite da li je omogućena podela donacije na više različitih primalaca.
7.Naznačite preporučeni rok upotrebe.
8.Naznačite da li je prevoz donirane robe obezbeđen ili ne.
9.Kliknite “Sačuvaj”.
10.Da biste dodali količinu i vrstu hrane koju želite da donirate kliknite na “Dodaj hranu” sa leve strane.
11.Unesite vrstu hrane, jedinicu mere, količinu i opis. Unesite ostale podatke vezane za količinu (broj proizvoda, broj paketa, broj paleta). Kliknite na sačuvaj.
12.Ukoliko želite da dodate primaoca kliknite na “Dodaj/obriši primaoce” Iz liste primalaca izaberite svog primaoca. Kliknite na “Dodaj izabrane primaoce”. Zatvorite prozor.

Zaboravljena lozinka?

1.Idite na stranicu “Prijavite se”.
2.Kliknite na “Zaboravili se lozinku?”
3.Unesite Vaš e-mail povezan sa Foodshare platformom.
4.Proverite Vaše prijemno sanduče. Kliknite na link koji ste dobili u e-mailu.
5.Još jednom unesite Vaš e-mail u formu.
6.Unesite Vašu novu lozinku.
7.Potvrdite Vašu novu lozinku.
8.Prijavite se sa Vašom novom lozinkom