Izjava o zaštiti privatnosti

FoodSHare Platforma je posvećena zaštiti privatnosti korisnika. Politika zaštite korisnika prilikom obrade ličnih podataka na FoodSHare Platformi je bazirana na Zakonu o Zaštiti Podataka o Ličnosti Republike Srbije (Službeni Glasnik Republike Srbije, broj 87/18). Sam Zakon je projektovan po osnovu i većinski je u skladu sa odredbama Generalne Regulative za Zaštitu Podataka (GDPR - General Data Protection Regulations). U skladu sa zakonom, za obradu ličnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha, mora biti dobijena predhodna saglasnost korisnika. FoodSHare Platforma ima za cilj da pojednostavi i izkoordiniše donacije prekomernih količina hrane od strane subjekata u sveri poslovanja sa hranom do organizacija i lokalnih zajednica koje obezbedjuju hranu pojedincima kojima je ta hrana potrebna. U cilju postizanja ovog cilja, koristimo lične podatke postavljene na korisničkim profilima. Dajemo veliku važnost pažljivom upravljanju Vašim podacima.

Ko može da vidi Vaše podatke?

Vlasnik FoodSHare Platforme i kontrolor Vaših podata je Udruženje za preduzetništvo i inovacije Foodscale Hub, sa sedištem u Beogradu, Srbija, u ulici Cara Uroša 18. Kako biste kontaktirati Foodscale Hub, možete pisati na info@foodscalehub.com. Nakon što se registrujete na platformu, Vaši podaci će biti vidljivi drugim korisnicima platforme, koji mogu biti i komercijalne stranke. FoodSHare Platforma može obezbediti veze do nezavisnih veb lokacija (trećih lica). Kako biste koristili sadržaj ovih veb lokacija na našem sajtu i portalu, možda ćete morati da prihvatite specifične uslove korišćenja, uključujući njihove politike kolačića nad kojim mi nemamo kontrolu.

Zašto su nama potrebni Vaši podaci?

Cilj nam je da olakšamo povezivanje i razmenu informacija izmedju svih registrovanih korisnika na FoodSHare platformi. Kako bi to postigli, potrebne su nam informacije sa Vašeg korisničkog naloga.

Šta radimo i šta ne radimo sa Vašim podacima?

Vaši lični podaci će biti korišćeni isključivo u kontekstu FoodSHare Platforme i projekta Ploutos - Uz velike podatke do održive poljoprivrede i lanca vrednosti hrane (GA br. 101000594). Foodscale Hub ulaže značajne napore da zaštiti Vaše podatke. Isključivo registrovani korisnici će imati mogućnost da vide informacije koje postavite. Neregistrovana lica neće imati uvid u Vaše podatke i Vaši podaci neće biti prodati nezavisnim strankama i trećim licima.

Na koji način Vi koristite Platformu?

Na platformu se možete registrovati islljučivo ukoliko imate minimalno 18 godina. Bez izričite dozvole nećete slati podatke koje ste dobili putem Platforme trećim licima. Takođe, budite svesni da Vas drugi korisnici platforme mogu kontaktirati.

Koje podatke prikupljamo?

Kako bi Platforma bila u potpunosti funkcionalna skladištimo sledeće vrste podataka o Vama:

Kompanije

 • Ime i prezime
 • Telefonski broj
 • Elektronska pošta - Email
 • Pozicija
 • Ime preduzeća
 • Vrsta preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Da li Vaše preduzeće već donira hranu?
 • Koliko hrane se donira na mesečnom nivou?
 • Prosečna vrednost doniranih proizvoda?
 • Da li je donirana hrana namenjena za ishranu ili za kompost?
 • Vrsta i količina hrane za donaciju

Organizacije

 • Ime udruženja
 • Adresa udruženja
 • Ime primarnog kontakta
 • Pozicija/uloga primarnog kontakta
 • Adresa elektronske pošte primarnog kontakta - E mail
 • Broj telefona primarnog kontakta
 • Kategorija koja najbolje opisuje udruženje
 • Da li ljudi jedu hranu na licu mesta
 • Kratak opis aktivnosti udruženja i na koji način udruženje obezbedjuje hranu pojedincima kojima je potrebna
 • Procena broja jedinstvenih korisnika koje je organizacija uslužila u najskorije završenpoj fiskalnoj godini.
 • Vrsta hrane koja Vam je najviše potrebna
 • Količina hrane koju udruženje dobija
 • Koliko često udruženje dobija hranu

Volonteri

 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa elektronske pošte - Email
 • Da li je volonter član organizacije ili individua
 • Ako je član organizacije - navedite ime i vrstu organizacije
 • Adresa organizacije ili lična adresa
 • Da li volonter ima pristup vozilu koje može da koristi za prevoz hrane
 • Da li će volonter učestvovati redovno ili povremeno u skladu sa svojim vremenom

Da li koristimo kolačiće?

Platforma koristi usluge veb analitike, obezbedjene od strane Foodscale Hub-a. Kolačići (male tekstualne datoteke koje se lokalno skladištene Vašem kompjuteru) se koriste kao pomoć pri analiziranju načina na koji korisnici upotrebljavaju platformu. Prikupljene informacije, uključujući i IP adrese će biti skladištene na serverima. Foodscale Hub će koristiti ove infromacije kako bi izveštavao o košćenju platforme. Foodscale Hub će deliti prikupljene informacije sa trećim licima isključivo ukoliko je to zakonska obaveza. Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim veb adresama ili drugim izvorima informacija kojima Foodscale Hub ima pristup.

Šta su Vaša prava?

Imate pravo da pristupite Vašim podacima i/ili da ih promenite, dodate, obrišete, ili blokirate određene podatke u svakom momentu. Možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku kada se obrada bazira na saglasnosti, kao što je opisano gore. Ukoliko se ne slažete sa načinom na koji Foodscale Hub rukuje Vašim podacima, uvek možete tražiti pojašnjenje. Za pitanja vezana sa politiku privatnosti kao i izjavu o kolačićima, obratite se na info@foodscalehub.com. Uslovi ove politike privatnosti kao i izjave o kolačićima mogu biti prilagodjeni bez predhodnog obaveštenja. Promene su na snazi od trenutka kada su objavljene na sajtu. Izjava o odricanju odgovornosti Dok je Foodscale Hub odgovoran za celokupno projektovanje i ažuriranje platforme, ne može garantovati potpunost, pouzdanost i tačnost objavljenih donacija. Foodsale Hub nije nigde, osim gde je to posebno naglašeno, usvojio ili na bilo koji način odobrio moguće izjave u ovim objavama i na bilo koju izjavu se ne treba gledati kao na izjavu Foodscale Hub-a. Foodscale Hub ne garantuje tačnost podataka na ovom portalu, niti snosi odgovornost za objavljene donacije na Platformi. Foodscale Hub ne snosi odgovornost niti na bilo koji način učestvuje u prevozu i logistici objavljenih donacija hrane.

Kako se donacije dodeljuju?

Donor zadržava pravo izbora kojem primaocu/primaocima će donacija biti dodeljena. U slučaju da donor eksplicitno ne naglasi svoj izbor primaoca, donacija će biti dodeljena na osnovu najbrže prijave.