Ploutos – Podaci vezani za održivost lanca vrednosti poljoprivredne hrane

(Radni paket br. 5) – Pilotiranje, Validacija i Procena Inovativnih Pristupa

INFORMACIJE ZA UČESNIKE

Dr. Ali Zidi
Adresa: Avenida de la Innovación 1, Ed. Cajamar. 4th floor, 04131, Almería, Spain. Grupo Hispatec Informática Empresarial.
Imejl: azidi@hispatecanalytics.com
Telefon: +34 664 070 950

Dragi čitaoče,
U ime Ploutos projektnog tima, želim da Vam se zahvalim na Vašem interesovanju i da Vas pozovem da učestvujete u ovom istraživanju. Pre nego što se odlučite da učestvujete potrebno je da razumete zašto se ovo istražuvanje sprovodi i šta bi tačno mogao biti Vaš doprinos, uzimajući u obzir Vaše iskustvo i znanje o temi projekta.

PROJEKAT

Projekat Ploutos finansira od strane EU (33 partnera EU i drugih Evropskih Zemalja) je pan-Evropska inovaciona inicijativa, koja se fokusira na rebalans lanca vrednosti poljoprivredno-prehrambenog sistema, pretvarajući ga u sistem koji radi za dobrobit društva i prirodne sredine.
U okviru projekta, 11 Održivih Inovacionih Pilota (OIP) velikih razmera će biti pokrenuti, gde će se uz učešće različitih aktera implementirati, testirati i proceniti nova inovativna rešenja i metodologije i iz njih će se izvući praktična znanja.

11 pilota pokrivaju različite tačke u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, u 13 zemalja:
1. Podržavanje lanca vrednosti smrznutog voća kod malih proizvođača radi optimizacije proizvodnje, smanjenja otiska životne sredine i ponovne upotrebe podataka za sertifikaciju i subvencije.
2. Bolji ugovori o lancima ishrane za poboljšanu proizvodnju tvrde pšenice.
3. Osnaživanje potrošača putem kraudsorsinga da preuzmu kontrolu nad hranom i stvore zdrave, održive, pravične proizvode.
4. Rešenja za sledljivost koja pokrivaju lanac vrednosti u plastenicima hortikulture za poboljšanje poslovanja, performansi održivosti i prepoznatljivosti brenda.
5. Pametna poljoprivreda na seoskim farmama demonstrirajući svoju korist u široj poljoprivredno-prehrambenoj zajednici i ko-stvarajući nove prehrambene proizvode i usluge.
6. Primenom pristupa pasoš-tla nagrađivanje vlasnika zemljišta / korisnika i rešenja za preciznu poljoprivredu za povećanje zdravlja i održivosti tla.
7. Podrška proizvođačima vina u iskorišćavanju promena u propisima o etiketiranju i poboljšanju njihovih performansi održivosti.
8. Uzgajanje ugljenika: kompenzacija poljoprivrednika za upravljanje zemljištem prihvatljivim za klimu.
9. Olakšavanje prenosa viška hrane sa farmi u socijalno ugrožene grupe, usklađivanjem logistike i procesa.
10. Povećanje održivost u sektoru vinove loze uvođenjem plaćanja za pružanje usluga ekosistema i parametarskog osiguranja kako bi se podržali gubici od održivih pristupa.
11. Poboljšanje održivosti poljoprivredno-prehrambenih lanaca Balearskih ostrva uz pametna rešenja za poljoprivredu i korišćenjem prikupljenih informacija za organizovanje agro-turističkih aktivnosti.

Detaljnije informacije o projektu Ploutos se mogu naći ovde.

ZAŠTO STE POZVANI?

Pozvani se da učestvujete u ovom istraživanju jer Vas je Ploutos partner nominovao kao zainteresovanu stranu od značaja u lancu vrednosti poljoprivredno-prehrambene industrije sa značajnim znanjem i/ili interesovanjem za inovacije i održivost. Vaše znanje i uvid su nam od velikog značaja i mogu nam pomoći da bolje razumemo kako da razvijemo Okvir održivih inovacija koji će biti testiran kroz specifične inicijative projekta. Ovo će nam pomoći da dodjemo do boljih zaključaka o tome kako uspešne inovacije mogu da se budu primenjene kroz saradnju više učesnika.

KAKO UČESTVOVATI?

Glavni razlog ovog poziva je kako biste učestvovali u događaju “Ploutos Otvoreni Dani” koji je predviđen projektom. To će biti trodnevni događaji, povezani sa OIP-ima, gde će multidisciplinarni paneli sa predstavnicima iz poljoprivrednih/farmerskih udruženja, prehrambene industrije, agri stratapa, donosioca zakona, naučne zajednice, dobavljača tehnologija i usluga kao i predstavnika šire javnosti i potrošačkih zajednica, moći da nauče kroz dokaze iz prve ruke dobijene putem aktivnosti i rezultata OIP-a, kao i da iskažu svoja viđenja, svoje znanje i razmene mišljenja, kako bi mogli da donesu informisanu presudu o tome kako treba pristupititi problemima i izazovima prisutnim u proljoprivrdno-prehrambenim lancima vrednosti. “Ploutos Otvoreni Dani” će se dogoditi na teritoriji OIP-a dva puta tokom trajanja projekta. Aktivnosti su planirane da budu sprovedene uživo ali će virtuelni kanal komunikacije takođe biti obezbeđen. Učestvovanjem u ovim aktivnostima, bićete u mogućnosti da usvojite informacije iz prve ruke o demonstracionim pilotima koji će se dogoditi tokom projekta.

KOJI SU POTENCIJALNI BENEFITI?

Vaše učešće će nam pomoći da bolje razumemo proces održivih inovacija u lancu vrednosti poljoprivredno-prehrambene industrije i da iskoristimo to razumevanje da utičemo na proces donošenja javnih politika sa ciljem da poboljšamo legislaturu i instituciono okruženje za održive inovacije u budućnosti, kako na nacionalnom tako i na nivou EU. Pored uticaja na stvaranje novih politika, Ploutos projekat će, na osnovu inicijativa projekta i Vašeg doprinosa, napraviti određen broj detaljnih praktičnih priručnika za podsticanje održivih inovacija i učenja za zainteresovane potencijalne partnere. Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na nacionalnom i internacionalnom nivou kako bi znanje i ekspertiza učesnika bili od značaja i drugim ljudima. Kao učesnik, imaćete pristup ovim informacijama pre ostalih.

POVERLJIVOST, ZAŠTITA PODATAKA I PRAVA

U skladu sa sa EU GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti) pravilnikom, zainteresovane strane i učesnici zadržavaju pravo da povuku bilo koje informaicje koje su prethodno dali u svrhe analize, pravo na uvid u njihove lične podatke i kako se oni koriste, pravo da im bude obezbeđena prenosiva kopija skladištenih podatka kao i pravo da traže brisanje njihovih podataka. Svi prikupljeni podaci će se koristiti isključivo u svrhe projekta Ploutos, biće uništeni nakon godinu dana i neće biti predmet bilo kakvog marketinga.

KAKO DA POTVRDITE UČEŠĆE

Učešće u ovom istraživanju zasniva se na Vašem razumevanju da je sve dobrovoljnoj bazi da se možete povući u bilo kom trenutku. Obrazac saglasnosti dostupan je zajedno sa dokumentom sa informacijama za učesnike. Kopija oba dokumenta će Vam biti dostavljena. Potrebno je da potpišete Obrazac saglasnosti, ukoliko se odlučite da učestvujete u istraživanju i da je vratite meni. Hvala što razmatrate učešće u ovom istraživanju. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim istraživanjem, ili vezano za Vašu ulogu i prava kao učesnika, ili biste želeli da uložite žalbu vezanu za ovo istraživanje, molim Vas kontaktirajte me.

Dr. Ali Zidi – Project Manager, Almería, Spain